Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Kanran Oy, Ratsastustarvike.net

Y-tunnus: 3214609-8

Osoite: Alatie 7 C 11, 36200 Kangasala kotipaikka: Kangasala

puhelin: 040 7041 464

sähköposti: kaarin@ratsastustarvike.net

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Kaarin Joutsiniemi

osoite: Alatie 7 C 11, 36200 Kangasala

puhelin 040 7041 464

sähköposti: kaarin@ratsastustarvike.net

Henkilörekisterin nimi: Asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Verkkokaupan asiakasrekisteri. Tilattujen tuotteiden kohdentaminen oikealle asiakkaalle, oikeaan osoitteeseen.
Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon. Tilaaminen ei edellytä rekisteröitymistä.

Rekisteröitävät tiedot: Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot: Nimi, Yritys, Y-tunnus, puhelinnumero, sähköposti, yhteyshenkilö, osoite, sosiaalisen median osoitteet, tilaushistoria. Mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot. Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain. (evästeet)

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin:

  • Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
  • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan

Henkilötietojen luovuttaminen

  • Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Tietoja voidaan luovuttaa vain yrityksen henkilökunnalle tai toimittajille siinä tapauksessa, että tilaus toimitetaan suoraan toimittajan varastosta. Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta. Tietoja ei siirretä EU-/ETAalueenulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

  1. Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kanran Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

  1. Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Kanran Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.